2024-ban illeték díja nem változott  ........

 

Lásd: https://nav.gov.hu/ugyfeliranytu/adokulcsok_jarulekmertekek/illetekmertekek

Az Átírási (vagyonszerzési) ILLETÉK NEM VÁLTOZOTT 2018-ban, csak annyi, hogy első forgalomba helyezésnél kell eredetvizsga

illeték

Átírási (vagyonszerzési) illeték 2012. január 1-től

gépjármű kora

teljesítmény

0-3 év

4-8 év

8 év felett

0-40 kW

550.- Ft/kW

450.- Ft/kW

300.- Ft/kW

41-80 kW

650.- Ft/kW

550.- Ft/kW

450.- Ft/kW

81-120 kW

750.- Ft/kW

650.- Ft/kW

550.- Ft/kW

121 kW-tól

850.- Ft/kW

750.- Ft/kW

650.- Ft/kW

Számítás: A jármű teljesítménye KW-ot felszorozzuk a táblázat szerint kiadott összeggel.

Tehát van, egy 2 éves járművűnk 71 kW-os a táblázatból kinézzük az összeget, ami 650 Ft.

Tehát 650 Ft X 71 KW= 46.150 Ft az átírási illeték.

forgalomból kivonás

2,300.- Ft

opciótörlés

2,300.- Ft

forgalmi engedély

6,000.- Ft

törzskönyv

6,000.- Ft

átírás ügyintézéses

10,000.- Ft

FORGALOMBAHELYEZÉS, LÍZINGES ÁTÍRÁS

15,000.- Ft

Átírás, mikor mi vesszük át a törzskönyvet.

13,000.- Ft

Köztes átírás, köztesenként plusz 4.500 ft

10,000.- Ft

Törzskönyvkörözés, átírással

13,000.- Ft

Adásvételi lejelentés

6,000.-Ft

Egyéb ügyintézés gépjármű ügyenként

4,000.-Ft

REGISZTRÁCIÓS ADÓ ÜGYINTÉZÉS (VPID kikérés esetén plusz 3,000 Ft ) 16,000.-Ft
IDEIGLENES RENDSZÁM KIVÁLTÁS 30,000,-fT
Pótkocsi tulajdonjogának megszerzéséért, ha a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege a 2500 kg-ot nem haladja meg 9000 forint, minden más esetben 22 000 forint illetéket kell fizetni.
  • Gépjárműre, pótkocsira vonatkozó haszonélvezet, használat, illetve üzembentartói jog megszerzése esetén a fentiek szerint (gépjármű, pótkocsi) meghatározott illetékek 25%-ának megfelelő illetéket kell fizetni.
  • Amennyiben gépjármű, pótkocsi tulajdonjogának megszerzésével egyidejűleg haszonélvezeti, használati vagy üzembentartói jog alapítása történik, illetve gépjármű, pótkocsi tulajdonjogát az azon fennálló használati, haszonélvezeti, illetve üzembentartói jog jogosítottja szerzi meg, a tulajdonjog megszerzőjét terhelő illeték megállapítása során a fentiek alkalmazásával megállapított illetéket csökkenteni kell a haszonélvezeti, használati, illetve üzembentartói jog megszerzéséért fizetendő illeték összegével.
  • Gépjármű, pótkocsi tulajdonjoga, illetve gépjárműre, pótkocsira vonatkozó haszonélvezeti, használati jog meghatározott hányadának megszerzése esetén a megszerzett hányadra arányosan eső illetéket kell fizetni.
  • Gépjármű, pótkocsi tulajdonjog örökítés,  ajándékozás esetén az ajándékozott, örökös a normál illeték kétszeresét köteles megfizetni. Kivétel, amit figyelembe kell venni egyes ágú leszármazottnál a vagyonszerzés illetékmentes, amit eredeti anyakönyvi kivonattal igazolni kell.
https://www.traditionrolex.com/7